Afriforum takes Nersa to court to block tariff hikes